Elektroerozija

Od teme, kaj je elektroerozija, k temi kako delajo ceste iz plastike